Our

Company

About us

We love what we do. We are located in Thailand and reply always within 24 hours

Wowgadget.tech คือเว็บไซต์ ที่เกิดจากความชอบทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Gadget ของคุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทโซเชียลแล็บจำกัด เจ้าของเพจ
Facebook และชาแนล Youtube ที่ชื่อ Ceemeagain หลังจากได้ทดลองใช้ รีวิว ผลิตภัณฑ์ Gadget ในท้องตลาดมาอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้งานจริง รีวิวจริง จนสามารถบอกได้ว่า Gadget ชิ้นไหนดี ชิ้นไหนมีคุณภาพที่สุด จึงเป็นที่มาของการเปิดเว็บไซต์ wowgadget.tech เพื่อให้ผู้ชมได้มีอีกทางเลือกในการซื้อของที่ดี มีคุณภาพผ่านช่องทางของเรา

Our Mission

Our mission are always tested by users so you can be sure you always purchase fully valuable products.
พันธกิจหลักของเราคือ ส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค สินค้าผ่านการรีวิว ใช้จริงทุกชิ้น และต้องมีคุณภาพเท่านั้นจึงจะสามารถลงขายผ่านเว็บไซต์ของเราได้

Purchase now!

0

Visiters

0

Specialist

0

Unique clients

0

Years of experience

Meet Our Unique Team

Quickly Repurpose Innovation Business Before Global The Communities.

เลือกชม เลือกซื้อ สินค้าของเราได้เลย!

SHOPPING